top of page

МОНГОЛ УЛСЫН НЭРЭМЖИТ ШАГНАЛТАН

Баянзулын СОЁМБО-ЭРДЭНЭ

Үндэсний тусгай байрын шагнал

Сүхбаатар Дүүрэг дэх Нийслэлийн 1-р Сургууль

(7 настай, эрэгтэй)

bottom of page